Viện Đào Tạo Nghề Nghiệp - HUTECH
TRA CỨU ĐIỂM THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

MSHV:    Họ và tên:   
Học viên tra cứu kết quả theo mã học viên hoặc họ tên đầy đủ
Ví dụ: Học viên Nguyễn Văn A, mã học viên 02123456
nhập 02123456 ở ô Mã số học viên HOẶC Nguyễn Văn A ở ô Họ tên học viên


Thông tin liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Viện Đào tạo Nghề nghiệp (Phòng A-01.05)
Số điện thoại: (028) 3512 4485 hoặc (028) 3512 1506