TRA CỨU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT

Thí sinh xét tuyển theo kết quả xét tuyển học bạ THPT nhập họ tên và ngày tháng năm sinh

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A, sinh ngày 01/01/2003 nhập Nguyễn Văn A ở ô họ tên và chọn chính xác ngày sinh

Nếu không xem được, vui lòng liên hệ (028) 5445 2222 để được hỗ trợ