TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO HỌC

Thí sinh tra cứu kết quả theo số báo danh

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A, số báo danh DKCCH.11103 thì nhập 11103 ở ô Số báo danh

Nếu không xem được, vui lòng liên hệ (028) 5445 2222 để được hỗ trợ